Eksponeringsterapi
Musikkvideo for Daufødt og Lasse Marhaugs samarbeidskassett