Du er her
Bachelorprosjekt

"Du er her" er en kritikk av det monotone, og uttrykker et ønske for endring. Den er et resultat av en rastløshet og legger ord og bilder på ønsket om å bryte et handlingsmønster som er større enn meg selv.

Gjennom tekst og illustrasjon har jeg reflektert rundt skillet mellom å ville og å måtte, hvorfor vi gjør tingene vi gjør, og drar stedene vi drar.Det er så mange steder du vil, kan, burde, skal være

Så hvorfor,

av alle steder

Hvorfor er du her?
og ikke der?